Millesime Chocolate

www.millesime.bg

Фотография

Този шоколад е реколта която произлиза от почва от много специфичен географски район.Както във лозаро-винарският процес ,ние искаме да подчертаем работата на природата ,чиито вкусове се променят  от там  е и нашето име ,,Реколта"(Millesime Chocolate)

Подобно на това което можем да направим с виното ,основното в нашият подход е да обработваме само зърна  добивани от изключителни насаждения.

Направете си изключителен подарък за сетивата с Millesime!