Младенова изба

www.mladenwinery.com

Фотография

Младенова изба се намира в малкия, но неповторим със своята двухилядолетна история, традиции и дух, крайдунавски град Тутракан. В източната Дунавска равнина отлично се съчетават – един град, една река и плодородната добруджанска земя.

Историята на Младенова изба започва още през 2000 г. От тогава избата преминава през постепенно благоустрояване, обхващащо млади насаждения, технологични нововъведения и разрастване на лозовите масиви.

Понастоящем нашите лозя се простират на площ от 110 хектара и са разположени в близост до река Дунав и защитената зона Калимок  - Бръшлен. Младите насаждения са със сортов състав Тамянка, Шардоне, Мускат отонел и Траминер, Совиньон блан, Ризлинг и Вионие.

Тероарът е изключително подходящ за производство на бели вина, които Младенова изба произвежда в широк диапазон - Шардоне, Тамянка, Мускат, Траминер, Димят, Ркацители. Червените сортове са представени от Кабарне совиньон и Мерло.

Богатството на природата, съчетано с отдадената работа на винопроизводителя е най-добрата гаранция за отлично вино.

Насладете се!