Аугео Фемили Естейт

www.augeofamilyestate.bg

Фотография

Аугео Фемили Естейт е винен проект, основан през 2016 от Стоян Манолов и Гергана Манолова, дуо баща-дъщеря, продължаващи традицията на техните предци. От латински аугео означава да растеш, да се развиваш и да уважаваш и е препратка към историята на семейството на основателите, в което се произвежда вино от над 120 години, но от скоро вината са достъпни за по-широка аудитория. Собствените лозя се намират в село Враня, на 12 км от Мелник, в Долината на Струма и са засадени с 40 годишни лозя от сортовете широка мелнишка, мелник 55, руен и каберне совиньон. Вината под бранда Аугео Фемили Естейт се произвеждат в лимитирани серии с фокус върху местните сортове с помощта на изби, доказали своите качества, под ръководството на уайнмейкъри, с които основателите споделят вижданията си и създават изискани български вина, наградени на редица конкурси на три континента.

 

Augeo Family Estate is a wine project, founded in 2016 by Stoyan Manolov and Gergana Manolova, a father-daughter duo, continuing the tradition of their ancestors. From Latin augeo means to grow, to develop and to honor, and relates to the history of the family of the founders that has been producing wine for over 120 years, yet the wines are available to a larger audience until recently. The own vineyards are in Vranya village, 12 km away from Melnik, in Struma Valley, and are planted with 40 year old vines from the varieties Shiroka Melnishka, Melnik 55, Ruen and Cabernet Sauvignon. The wines under the brand Augeo Family Estate are produced in limited batches, with a focus on the local varieties, with the help of wineries, who proved their qualities, under the supervision of winemakers, with whom the founders share their views and create exquisite Bulgarian wines, awarded in many competitions on three continents.

 

 

Аугео Фемили Естейт

Augeo Family Estate

+359 883 987 111

office@exquisitewines.bg

http://augeofamilyestate.bg/

https://www.facebook.com/AugeoFamilyEstate/