Culinary Arts Institute

www.culinaryartseurope.com

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография
Фотография

Институт за Кулинарни Изкуства стартира прием от септември 2016 г.

„Гастрономия и кулинарни изкуства“  е 3 годишен курс на обучение, 6 семестъра – за придобиването на образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“.

Програмата се отличава с иновативност, засилено практическо обучение, изследователски елементи и новаторски подход към кулинарията.

Кулинарния Институт ще се стреми да осъществи мечтите на своите възпитаници за работа с най-добрите професионални майстор-готвачи в света; за добиване на опит в кулинарията и стаж в световни ресторанти, отличени с „Мишлен“ звезди; за създаване на шедьоври; за практикуване на кулинарните изкуства и за пътешествия по цял свят!